תקנון האתר help-first.com

גולשים יקרים, אתר זה נועד לסייע ללא עלות או תמורה, השימוש באתר מותנה בשמירה על התנאים בתקנון האתר. הרשמה לאתר מהווה אישור לקריאה ולהסכמה לתנאים המפורטים בתקנון. תודה והצלחה מקרב לב.

מציעי שירותים, או מוצרים או שוברים לנרשמים באתר, מתחייבים לקיים את התנאים המפורטים להלן ומצהירים כי הן או הם מתחייבים לפעול ביושר בהגינות וללא משוא פנים ללקוחותיהם. הם\ן הבעלים החוקיים של העסק הנרשם ובעלי זכויות החתימה בו, עסקו במכירת המוצרים והשירותים מתאריך 01.02.2020 או לפני כן. סגרו את עסקם או מכירותיהם הצטמצמו מהותית בעקבות מגפת הקורונה.רשאים וכשירים לספק את המוצר וערבים אישית לאיכותו וחוקיות מכירתו, מתחייבים כי במידה והעסק שלהם סגור כעת והם ישובו ויפתחו את עסקם או יחזרו לפעילות דומה בהיקפה לתקופה שלפני הקורונה, לספק את המוצרים או השירותים למוסרי השובר שהונפק בגין העברת הכסף לזכותם בעקבות רישומם לאתר.

המוצר\ים יסופקו במלואם במחיר הרגיל שנמכר לציבור בניכוי הסכום בשובר.

המוצר יסופק כנגד כל דרישה של מחזיק שובר, אולם הספק רשאי לעכב את המסירה עד ל 30 יום, מיום הדרישה בהתאם ליכולותיו, מבלי לפגוע בתפעול השוטף של העסק.

בעל\ת עסק רשאים להחזיר למנפיק השובר תמורה כספית בשווי של לפחות 75% משווי השובר לפי שיקול דעתו, תמורת ביטול השובר.

בעל\ת עסק מתחייבים לאשר מיידית באתר כל סכום שנתקבל מהתורם.

מתחייבים\ת לא לעשות כל שימוש אחר במידע או בפרטים על נרשמים שנמסרו להם באמצעות האתר, לא להעביר ולא לפרסם פרטים כלשהם אלא אם יקבלו לכך אישור מפורש בכתב מההמשתמש\ת הרשום\ה באתר לסיוע help-first.com.

המעוניינות והמעוניינים לסייע לבתי עסק באמצעות רכישות והעברת תשלום לבית העסק, מצהירים\ות בזאת כי ידוע להם\ן שאתר זה נבנה בהתנדבות ללא כוונת רווח, ואינו אחראי להתנהלות העסקים הרשומים בו מצבם או התחייבויותיהם. המסייעים מודעים לכך שקיים סיכוי שהכסף שיועבר לעסק יהפוך בפועל לתרומה, במידה ומסיבה כלשהי העסק לא יעמוד בהתחייבויותיו, למסייעים לא תהיה כל עילה לתביעה כלשהי כלפי האתר. הכסף שמתקבל על ידי הספק נועדו לסיוע חרום לעסקים שנפגעו במגפת הקורונה, מתוך כוונה כנה ואמיתית של עסקים אלו להעניק בעתיד תמורה מלאה לאלו שבנדיבותם סייעו לעסקים לעובדיהם ובעליהם לצלוח את התקופה הקשה הזו. המסייעים מסכימים שהפרטים שמסרו יועברו לעסק שבחרו. מנהל האתר מתחייב לא לעשות כל שימוש, לא להעביר ולא למסור כל מידע הקשור לנרשמים לאתר, לגורם כלשהוא ללא אישור הנרשמים.

מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבל או לדחות כל בקשה להרשם לאתר, או למחוק כל משתמש או עסק באתר לפי ראות עיניו ולנרשם לא תהייה כל תלונה או טענה על הסרת עסק או נרשם מהאתר.